Onderzoek

Als onderzoeker ben ik vooral geïnteresseerd in twee onderwerpen. Beiden bevinden zich op het snijvlak van psychologie en filosofie.

Het onbewuste

Hoe is het mogelijk dat we ons vereenzelvigen met ons bewustzijn, maar een heel groot deel van ons gedrag veroorzaakt wordt door onbewuste processen? En hoe werken deze processen precies? En wat is de rol van onbewuste processen bij het nemen van beslissingen, in intuïtie, in creativiteit? Moeten we creativiteit vooral zien als produkt van ons bewustzijn, of van onbewuste processen? En hoe zit het met beslissingen, zijn juist rationeel genomen beslissingen beter, of kunnen onder de meeste omstandigheden juist beter op ons onbewuste – onze intuïtie – vertrouwen?

Geluk

Enkele jaren geleden ben ik begonnen met het doen van onderzoek naar geluk, of zoals we dat soms noemen in jargon, naar “subjectief welbevinden”. Uit meer en meer psychologisch onderzoek blijkt dat we ons eigen geluk voor een aanzienlijk deel in eigen hand hebben, maar dat er ook veel misverstanden bestaan over waar we wel en niet gelukkig van worden. We kunnen mensen gelukkiger maken dan ze nu zijn, maar daar is zowel meer onderzoek als goed op geluk toegespitst onderwijs voor nodig. Geluk kan je onderwijzen, en dat doe ik dan ook.

Als onderzoeker heb ik inmiddels meer dan honderd artikelen en boekhoofdstukken geschreven. Ik ben lid van het redacteurenpanel van het gezaghebbende Science, en ik heb een aantal prijzen gewonnen, waaronder de Early Career Award van de American Psychological Association (2005), de Kurt Lewin Award van de European Association of Social Psychology (2005) en de Career Trajectory Award van de Society for Experimental Social Psychology (2007).

Mijn belangrijkste publicaties

Dijksterhuis, A. (2014). Welcome Back Theory! Perspectives on Psychological Science, 9(1), 72-75.

Dijksterhuis, A. Knippenberg, A.F.M. van & Holland, R.W. (2014). Evaluating behavior priming research: three observations and a recommendation. Social Cognition, 32, 196-208.

Dijksterhuis, A. & Aarts, H. (2010). Goals, Attention, and (Un)Consciousness. Annual Review of Psychology, 61, 467-490.

Dijksterhuis, A. (2010). Automaticity and the unconscious. In S.T. Fiske, D.T. Gilbert & G. Lindzey (Eds.), Handbook of Social Psychology (5th ed.) - Vol. 1 (pp. 228-267). Hobroken NJ: Wiley.

Dijksterhuis, A., Bos, M.W., Nordgren, L.F., & van Baaren, R.B. (2006). On making the right choice: The deliberation-without-attention effect. Science, 311, 1005-1007.

Dijksterhuis, A. & Nordgren, L.F. (2006). A theory of unconscious thought. Perspectives on Psychological Science, 1, 95-109.

Dijksterhuis, A. (2004). Think different: The merits of unconscious thought in preference development and decision making. Journal of Personality Social Psychology, 87, 586- 598.

Dijksterhuis, A. (2004). I like myself but I don’t know why: Enhancing implicit self-esteem by subliminal evaluative conditioning. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 345-355.

Dijksterhuis, A. & Aarts, H. (2003). On wildebeests and humans: The preferential detection of negative stimuli. Psychological Science, 14, 14-18.

Dijksterhuis, A., & Bargh, J.A. (2001). The perception-behavior Expressway: Automatic effects of social perception on social behavior. Advances in Experimental Social Psychology , 33, 1-40.

Koole, S.K., Dijksterhuis, A., & van Knippenberg, A. (2001). What’s in a name: Implicit self- esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 614-627.

Aarts, H., & Dijksterhuis, A. (2000). Habits as knowledge structures: Automaticity in goal- directed Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 78,53-63.

Dijksterhuis, A., Spears, R., Postmes, T., Stapel, D.A., Koomen, W., van Knippenberg, A. & Scheepers, D. (1998). Seeing one thing and doing another: Contrast effects in automatic behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 862-871.

Dijksterhuis, A., van Knippenberg, A. (1998). The relation between perception and behavior or how to win a game of Trivial Pursuit. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 865-877.