Lezingen & Seminars

Ik geef elk jaar enige tientallen lezingen en seminars voor bedrijven, overheidsorganisaties, en scholen. Deze variëren van hele korte lezingen tot seminars van een dagdeel of zelfs een hele dag. Onderwerpen die ik kan behandelen zijn:

Het onbewuste, beslissen, en creativiteit

Hoe is het mogelijk dat we ons vereenzelvigen met ons bewustzijn, maar een heel groot deel van ons gedrag veroorzaakt wordt door onbewuste processen? En hoe werken deze processen precies? En wat is de rol van onbewuste processen bij het nemen van beslissingen, in intuïtie, in creativiteit? Moeten we creativiteit vooral zien als produkt van ons bewustzijn, of van onbewuste processen? En hoe zit het met beslissingen, zijn juist rationeel genomen beslissingen beter, of kunnen onder de meeste omstandigheden juist beter op ons onbewuste – onze intuïtie – vertrouwen? In lezingen en seminars over het onbewuste zet ik uiteen hoe wij geregeerd en gestuurd worden door onbewuste processen, maar ook hoe we deze processen strategisch kunnen gebruiken. bijvoorbeeld in de besluitvorming.

Geluk

Enkele jaren geleden ben ik begonnen met het doen van onderzoek naar geluk, of zoals we dat soms noemen in psychologisch jargon, naar “subjectief welbevinden”. Uit meer en meer psychologisch onderzoek blijkt dat we ons eigen geluk voor een aanzienlijk deel in eigen hand hebben, maar dat er ook veel misverstanden bestaan over waar we wel en niet gelukkig van worden. Wat is de rol van geld, van sociale contacten? Hoe moeten we doelen stellen? Wat zijn daarbij de valkuilen? Hoe maken we ons leven zinvol? Ook is het belangrijk om de waarde van geluk in te zien. Natuurlijk willen we gelukkig zijn, maar wat is het gevolg van verbeterd geluk in een organisatie? Geluk blijkt een enorme invloed te hebben op produktiviteit en op verzuim. Maar hoe verbeteren we geluk in een bedrijf? Geluk is tot goed te beïnvloeden, zowel in jezelf als in anderen, en in lezingen over geluk zet ik uiteen hoe dat het beste aangepakt kan worden.

Beïnvloeding en gedragsverandering

Agressie op straat, files in het verkeer, troep op stations... bijna alle maatschappelijke problemen kan je zien als problemen die veroorzaakt zijn door menselijke gedrag. De wetenschap van beïnvloeding en gedragsverandering laat zien dat je gedrag van (groepen) mensen vaak effectief kan veranderen. Je kan weerstanden overwinnen door de juiste strategieën in te zetten, en je kan gewenst gedrag bevorderen met weer andere beïnvloedingstechnieken. Er zijn meer dan 100 gedocumenteerde beïnvloedingstechnieken en het lastige van gedragsverandering is weten voor welke problemen je welke techniek(en) dient in te zetten. In deze lezing geef in een inleiding in de gedragsverandering, met vele voorbeelden uit de (deels eigen) praktijk. 

Een combinatie van deze onderwerpen is ook mogelijk. Wilt u mij “boeken” of meer informatie, mail dan….

Links naar youtube filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=kAQFnF3brIQ
http://www.youtube.com/watch?v=Aas_9lQhRXg